Med hjärtat på rätta stället.

Resursforum erbjuder insatser med fokus på samspelet mellan barn och föräldrar. Vi strävar efter att förstå bakomliggande orsaker till barns och föräldrarnas förhållningssätt med utgångspunkt i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och systemteori.

Resursforum arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har upptagningsområde i Skåne, Halland, Småland och Blekinge. Vi erbjuder bland annat Hemmabaserade intensivutredningar och hemmabaserad intensiv familjebehandling till familjer med barn 0–18 år.

Vad kan vi göra för dig?