Processhandledning

Under en fördjupande utredning eller HIU – hemmabaserade intensivutredning, finns ett behov av stöd i att reflektera och processa den information som kommer fram under utredningen. Ett sådant stöd finns hos Resursforums erfarna processhandledare.

Processhandledning

När socialsekreterare tillbringar mycket tid i en familj under en komplicerad utredning är det viktigt att kunna ta ett steg tillbaka för att titta på familjen utifrån. Resursforums processhandledaren hjälper till att leda socialsekreterarna genom utredningen, att hålla fokus och att stå ut i det smärtsamma som en utredning kan innebära.

Genom processhandledningen ges möjlighet – tid och rum – för de utredande socialsekreterarna att reflektera kring det de ser och den information de får till sig under en utredning samt möjlighet att förstå detta utifrån ett systemiskt perspektiv. I processhandledningen får de stöd i att titta på och förstå samspelet i familjen och vilka familjemönster som skapats och vad de kan innebära för barnet.