Familjesamtal

I träffarna med barn och föräldrar undersöks och stärks relationer och positiva samspelsmönster. Samtalen syftar till att alla familjemedlemmar ska känna sig lyssnade på och förstådda. Under träffarna arbetar vi för att bemöta det som händer i rummet direkt och på så sätt skapa utrymme för fördjupande reflektioner med olika familjemedlemmar.