Enskilda samtal med föräldrar

Att inse sina brister och utvecklas i sin föräldraroll är ofta en smärtsam process. Även föräldrar behöver mentaliseras i sin utveckling, för att de i sin tur ska kunna mentalisera sina barn.

I familjebehandlingen ingår enskilda reflekterande, stödjande och utbildande samtal med föräldrarna. Vi vill ge föräldrarna möjlighet att titta på sig själv och på så vis skapa en förståelse för de familjemönster som formats. Detta gör vi genom att undersöka föräldrarnas bakgrund och familjens gemensamma historia, exempelvis genom att göra genogram och tidslinjer. När föräldern får möjlighet att reflektera kring sig själv och sin historia kan vi också titta på hur detta påverkar föräldern och dennes förhållningssätt till barnet idag.

Enskilda samtal med föräldrar kan innebära bearbetning av egna svåra upplevelser och trauman eller hantering av eget mående som påverkar förälderns möjlighet att utvecklas i sin föräldraroll.