Tjänster

HIU – Hemmabaserade intensivutredningar

Resursforums intensivutredningar riktar sig ofta till familjer där det är svårt att komma åt problematiken. Vi stävar efter att förstå bakomliggande orsaker i familjen för att få en djupare förståelse för barnets situation och föräldrarnas mentaliseringsförmåga.

Familjebehandling

Varje ärende, familj och behandling är unik. Vi skräddarsyr våra behandlingspaket utifrån familjens och socialtjänstens behov och önskemål. Vi fokuserar på det som fungerar och på de förändringar som sker. Då får alla familjer samma förutsättningar att förändra sin livssituation.

Samspelsbedömning – ett bra komplement

Resursforums samspelsbedömningar ska ses som en kompletterande del till socialtjänstens barnavårdsutredning, som ger en fördjupad bild av barnets och förälderns känslomässiga relation.

HIU Utbildning

Den 5 maj föreläste Resursforum återigen om HIU – Hemmabaserade Intensivutredningar. Genom att delta i utbildningen får ni ta del av och reflektera kring vårt sätt att göra HIU.