Samspel i praktiken

Resursforum anser att samspelet mellan föräldrar och barn är så viktigt eftersom det påverkar barnets utveckling både psykiskt och fysiskt. Hur samspelet i en familj ser ut har sin grund i föräldrarnas förhållningssätt, känslomässiga tillgänglighet och mentaliseringsförmåga. Detta påverkar samspel och anknytning mellan barn och förälder, vilket i sin tur påverkar barnets känslor och beteende. Barn som inte känner sig förstådda visar ofta detta genom olika destruktiva beteende.

Föräldrarna får stöd i att se och förstå vilka behov deras barn ger uttryck för utifrån upplevda samspelssituationer. De får konkret och känslomässigt stöd för att bemöta barnets behov. Samspelsträningen följs upp i reflekterande samtal. När föräldrarna klarar av att ta ansvar för samspelet använder vi oss av direkthandledning till föräldern i olika samspelstunder.