Samspel i praktiken

Föräldrarna får hjälp att se och förstå de behov barnet ger uttryck för och får konkret och känslomässigt stöd för att bemöta dessa. Många gånger använder vi oss av direkthandledning till föräldern vid olika samspelstunder. De aktuella samspelssituationerna följs upp i reflekterande samtal.