Marte meo

Marte meo-behandling är ett konkret och pedagogiskt verktyg i förändringsarbetet. Marte meo är en samspelsbehandling där Marte meo-terapeuten med hjälp av filmsekvenser ur familjens vardag analyserar samspelet mellan barn och förälder, tillsammans med föräldern. Marte meo används för att stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara positivt och utvecklingsfrämjande på barnets signaler.