Kontakt

Kontaktuppgifter

Christian Malm, ägare
0733-22 34 82

Anna Olsheimer, VD
0768-86 33 63

Magdalena Hjortzberg, teamsledare, familjebehandlare och utredare
0768-86 33 68

Jessica Berglund, familjebehandlare och utredare
0768-86 33 61

Anders Moberg, familjebehandlare och utredare
0768-86 33 65

Anna-Karin Fuchs, familjebehandlare och utredare
0768-86 33 66

Astrid Steenberg, familjebehandlare och utredare
0768-86 33 67