Circle of Security (COS)

Circle of Security är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram. Resursforum erbjuder COS individuellt eller till föräldrapar som ett sätt att konkretisera anknytningen och fördjupa kunskapen kring barns känslomässiga behov och föräldrarnas möjlighet att förstå och svara på barnets signaler.