Praktiskpedagogiskt arbete

När föräldrars tankar är upptagna av att lösa det mest grundläggande är det svårt att fokusera på djupgående familjebehandling med hållbara förändringar. Då kan praktiskt stöd behövas. Stödet utgår från familjens behov och görs alltid tillsammans med föräldern med syftet att stärka förälderns egen förmåga. Vår tanke är att om föräldern får en ökad förmåga att hantera påfrestningar vet vi att det ökar deras förmåga att se och bemöta barnens behov.