HIU Utbildning

Den 5 maj föreläste Resursforum om Hemmabaserade Intensivutredningar – HIU

Den 5 maj var Resursforum och föreläste om Hemmabaserade Intensivutredningar på socialtjänsten i Falkenberg.
Kanske är ni intresserade av att göra fördjupade utredningar på er förvaltning? Genom att delta på vår utbildningsföreläsning får ni ta del av och reflektera kring Resursforums sätt att göra Hemmabaserade Intensivutredningar.

I en intensivutredning utgår vi från samspelet i familjen och tittar på det med anknytningsteori och utvecklingspsykologi som grund. Resursforums intensivutredningar riktar sig ofta till familjer där det är svårt att komma åt problematiken. Resursforum arbetar systemteoretiskt för att få en helhetsbild och stävar efter att förstå bakomliggande orsaker i familjen för att få en djupare förståelse för barnets situation och föräldrarnas mentaliseringsförmåga.

För mer information och anmälan till framtida utbildningar kontakta

Processhandledning

Om ni gör fördjupade utredningar eller HIU – hemmabaserade intensivutredningar, kan ni behöva stöd i att reflektera och processa den information ni får till er under utredningen. Då kan ni få stöd av våra erfarna processhandledare.